COMUNA ALUNIŞ

COMUNA ALUNIŞ, titular, anunţă publicul interest asupra  luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul  procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, proiectul: ”PROTEJAREA CORPULUI ŞI A PLATFORMEI DRUMULUI LOCAL ULIŢĂ STRÂMBA ÎN PUNCTUL „ARGENTINA”-LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENŢĂ”, propus a fi amplasat în Comuna Aluniş, sat Aluniş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului-APM Prahova,  Ploieşti, str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmph.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.04.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu