COMUNA BĂRCĂNEŞTI

COMUNA BĂRCĂNEŞTI, CU SEDIUL ÎN com. Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, str. Crinilor, nr. 108, jud. Prahova TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI ''ÎNTOCMIRE PUZ – RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S=2572 mp) - DIN ZONA LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII

(Sstudiat = 3889 mp)”, cu amplasamentul în judeţul Prahova, comuna Bărcăneşti, satul Româneşti, nr. 274, nr. cad. 24995, tarlaua 15, parcelele Cc 1236, A1237 şi DN1,  ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE OBŢINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENŢIONAT ŞI DECLANŞAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI /PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA DIN PLOIEŞTI, STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 306, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9:00 – 13:00.

OBSERVAŢII / COMENTARII ŞI SUGESTII SE PRIMESC ÎN SCRIS LA SEDIUL A.P.M. PRAHOVA, ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ANUNŢULUI.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu