COMUNA BĂRCĂNEȘTI

COMUNA BĂRCĂNEȘTI, reprezentată prin primar Lupu Valeriu, având sediul în com. Bărcănești, DN1, nr. 63, titular al planului/programului ”ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S = 5.000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO – EDILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S = 1786MP) DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENMTARE ÎN ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI CONSTRUCȚII AFERENTE PENTRU AMPLASARE STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (S =8.885 MP)” propus a fi amplasat in com. Bărcănești, județul Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declanșarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni – vineri, intre orele 09.00 – 13.00

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu