COMUNA CEPTURA

COMUNA CEPTURA, cu sediul în comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos, 266, jud. Prahova TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI programului   ''ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S = 6739 mp) DIN ZONA UNITĂŢI AGRICOLE ÎN ZONA MIXTĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE ŞI ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 8846 mp)”

Cu amplasamentul în judeţul Prahova, comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cad. 21651, 21652, T 46, parcela Cc 1990, nr. cad. 21382 (DC 1488 - strada Garagata), DJ 102N.

ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE OBŢINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENŢIONAT ŞI DECLANŞAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI /PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA DIN PLOIEŞTI, STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 306, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9:00 – 13:00.

OBSERVAŢII / COMENTARII ŞI SUGESTII SE PRIMESC ÎN SCRIS LA SEDIUL A.P.M. PRAHOVA, ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ANUNŢULUI.