COMUNA DRAGANESTI

COMUNA DRAGANESTI, cu sediul in Comuna DRAGANESTI, Sat DRAGANESTI NR. 381, JUD. PRAHOVA, cu C.U.I. nr. 2845257, titular al planului/programului INTOCMIRE PUZ: "INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (11479 mp) - ZONA DOTARI TEHNICO - EDILITARE (S.stud=20183 mp) SI CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE LUCRARI CONEXE SI AMENAJARE DRUM ACCES propus a fi amplasat in localitatea COM. DRAGANESTI, SAT HATCARAU, JUD. PRAHOVA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu