COMUNA DRAGANESTI

COMUNA DRAGANESTI, cu sediul in com. DRAGANESTI, sat DRAGANESTI NR. 381 , JUD. PRAHOVA, C.I.F. 2845257, titular al planului / programului ÎNTOCMIRE PUZ: "INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (11479 mp) - ZONA DOTĂRI TEHNICO - EDILITARE (S.stud=20183 mp) SI CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE LUCRĂRI CONEXE SI AMENAJARE DRUM ACCES, propus a fi amplasat in localitatea DRAGANESTI, SAT HATCARAU, JUD. PRAHOVA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat si declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9 - 13 . Observaţii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18 zile de la data publicării anunţului.