fbpx

COMUNA DRAJNA

Aceasta informare este efectuatã de: COMUNA DRAJNA, adresa sat Drajna de Sus, str. Neagoe Basarab, nr. 25, jud. Prahova, ce intenţioneazã sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita, Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrarilor aferente obiectivul: EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ ÎN COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA , cu amplasamentul în Comuna Drajna, satele Drajna de Jos, Drajna de Sus, Făget, Ogretin, Plai, judetul Prahova
            Aceasta investiţie este noua.
            Ca rezultat al lucrarilor se va colecta apa menajera uzata de la populatie si agenti economici, debitul de ape uzate fiind astfel Qmed=123,02 mc/zi Q max=159.93/zi, ce se vor evacua în raul Teleajen dupã ce au fost epurate prin intermediul statiei de epurare prevazuta cu doua trepte de epurare una mecanica si alta biologica si chimica.
            Aceasta solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
             Persoanele care doresc sa obţinã informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionatã.
            Persoanele care doresc sa transmitã observaţii, sugestii şi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa: COMUNA DRAJNA, adresa sat Drajna de Sus, str. Neagoe Basarab, nr. 25, jud. Prahova tel. 0244209202, fax 0244290736 dupã data de 09.01.2023.

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.