Comuna Filipestii de Târg

  1. Ȋnformaţii generale privind autoritatea contractantă, ȋn special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, fax si adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Filipestii de Târg, CUI 2845516, loc. Filipestii de Târg, str. Republicii, nr. 233, jud. Prahova, tel 0244/389489, fax 0244/389599, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, ȋn  special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie ȋnchiriat:  Heleşteu ȋn suprafaţă de 82,60 ha sat Marginenii de Jos, comuna Filipestii de Târg, nr. cadastral 22806, Tarlaua 4, Parcela 44/1, imobil aflat în domeniul public al comunei Filipestii de Târg. Ȋnchirierea se face ȋn  baza HCL nr.36/29.07.2019 si OUG nr.57/2019
  3. Ȋnformaţii privind documentatia de atribuire: se regasesc ȋn caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin  care persoanele interesate pot intra ȋn  posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: ȋn baza unei solicitări scrise depuse la sediul primariei, biroul achiziţii sau direct de pe site-ul www.primariafilipestiidetarg.ro

3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului dȋn  cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din  documentatia de atribuire:  compartiment achiziţii, Filipestii de Târg, str. Republicii, nr. 233, jud. Prahova, tel 0244/389489, fax 0244/389599, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:  se obţine gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificarilor:  08.04.2020, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 15.04.2020, ora 15.30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primariei Comunei Filipestii de Târg, str. Republicii, nr. 233, Prahova.

4.3. Numarul de exemplare ȋn  care trebuie depusă  fiecare ofertă:  un exemplar.

  1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 16.04.2020 ora 10.30, sediul Primariei Comunei Filipestii de Târg, str. Republicii, nr. 233, Prahova.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instanţei competente ȋn solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Prahova, str. Văleni, nr. 44, Ploieşti, Prahova, tel. 0244/544781, fax 0244523265, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  3. Data transmiterii anuntului de licitatie către institutiile abilitate, ȋn vederea publicarii: 24.03.2020

Anunturi diverse

Anunturi de mediu