COMUNA FLORESTI

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria comunei Floreşti, cu sediul în comuna Floreşti, sat Floreşti, nr. 604, Judeţul Prahova, cod fiscal:2843620, cod poştal 107255, tel:0244369502, fax: 0244362161, e-mail: floreşti_primăAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  persoana de contact: Banescu Cristina.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: contract de  inchiriere a unui bun mobil proprietate publica a comunei Floresti avand destinatia de chiosc comercial mobil, in suprafata de 9 mp

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.18 din  data de 18.03.2020

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

  1. a) Relaţii privind licitaţia: documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria comunei Floreşti comuna Floreşti, sat Floreşti, nr. 604, Judeţul Prahova, cod poştal 107255, Compartimentul Urbansim şi Amenajarea Teritoriului, tel: 0244369114, începand cu data apariţiei anunţului publicitar.
  2. b) -documentaţia de atribuire – 50 lei

    -garanţia de participare licitaţie -  100 lei

  1. c) preţul minim de pornire al licitaţiei – de inchiriere este de 5,3 lei/mp/luna la care se adauga T.V.A
  2. d) data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2020, orele 16.00

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria comunei Floreşti comuna Floreşti, sat Floreşti, nr. 604, Judeţul Prahova, cod poştal 107255, Compartimentul  Urbansim şi Amenajarea Teritoriului, tel: 0244369114, începand cu data apariţiei anunţului publicitar.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria comunei Floreşti comuna Floreşti, sat Floreşti, nr.604, Judeţul Prahova, cod poştal 107255, Compartimentul  Urbansim şi Amenajarea Teritoriului, tel: 0244369114

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Floresti

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.04.2020, orele 16,00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.04.2020, ora 14,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Floreşti, comuna Floreşti, sat Floreşti, Judeţul Prahova, nr. 604, Registratura, parter.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.04.2020, ora 10.00, Primăria comunei Floreşti, comuna Floreşti, sat Floreşti, nr. 604, judetul Prahova.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Prahova – Secţia de Contencios Administrativ si Fiscal, str. Valeni, nr. 44, Ploiesti, cod postal:100031, tel: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107,

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.04.2020

Anunturi diverse

Anunturi de mediu