COMUNA GURA VADULUI

COMUNA GURA VADULUI, CU SEDIUL ÎN COMUNA GURA VADULUI, SAT GURA VADULUI, STR. PRINCIPALA NR.420, jud. Prahova, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI    programului   ''ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=13045MP), ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE CRAMĂ ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst. = 15081MP)”, cu amplasamentul în judeţul Prahova, comuna Gura Vadului, sat Tohani, nr. cadastral 21670, T4, parc.259, nr. cadastral 20281, T 4, parc. Vn 250, 259/2, 254, 247, 254/2, 254/1, nr. cadastral 21858, T 5, parc. V 269, nr. cadastral 21341, T5, parc. V 265, A 266, nr. cadastral 21342, T 5, parc. Cc 267, DJ 100 H (nr. cadastral 21933), De 255, De 260.

ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE OBŢINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENŢIONAT ŞI DECLANŞAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI /PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA DIN PLOIEŞTI, STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 306, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9:00 – 13:00.

OBSERVAŢII / COMENTARII ŞI SUGESTII SE PRIMESC ÎN SCRIS LA SEDIUL A.P.M. PRAHOVA, ÎN TERMEN DE 18 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ANUNŢULUI.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu