COMUNA POIENARII BURCHII

COMUNA POIENARII BURCHII, cu sediul în comuna Poienarii Burchii, str. G-ral Alexandru Angelescu, nr. 22, judeţul Prahova, cod fiscal 2843647, tel./fax: 0244-486244, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., anunţă organizarea procedurii de “Atribuire directa” pentru închirierea trupului de pãşune în suprafaţã de 33,3955 ha, situat în T21 P11, T23 P68/1 şi P67, T26 P75, aflat în domeniul privat al comunei Poienarii Burchii.

Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la sediul Primăriei comunei Poienarii Burchii sau solicita in format electronic. Preţul documentaţiei de atribuire este de 50 lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.04.2020.

Durata închirierii este de 10 ani. Preţul de pornire al atribuirii directe este 110 lei/ha/an.

Procedura va avea loc în data de 13.04.2020, ora 09:00, la sediul Primăriei comunei Poienarii Burchii, str. G-ral Alexandru Angelescu, nr. 22, jud. Prahova.

Oferta va fi depusă în original, în plic sigilat, până la data de 13.04.2020, ora 09:00, la Registratura Primăriei comunei Poienarii Burchii, str. G-ral Alexandru Angelescu, nr. 22, jud. Prahova sau transmisã pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Contravaloarea garanţiei de participare este de 100 lei şi se poate achita cu O.P. la Trezoreria Boldeşti Scãeni, în contul RO44TREZ5395006XXX002029 sau la casieria Primăriei comunei Poienarii Burchii.

Soluţionarea litigiilor se va realiza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa competentă fiind Tribunalul Prahova, Văleni, nr. 44, Ploieşti, tel/fax 0244/ 523265.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu