COMUNA SECARIA

COMUNA SECARIA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul REABILITAREA DRUMURILOR LOCALE DIN COMUNA SECARIA – STR. TURCI SI STR. BISERICII – LOT 2, propus a fi amplasat in comuna Secaria, judetul Prahova, str. Turci si Str. Bisericii, T31, UTR 1, titular COMUNA SECARIA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 22.05.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu