Comuna Starchiojd

Comuna Starchiojd, judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire retele de canalizare si statie de epurare in comuna Starchiojd, jud. Prahova” propus a se amplsa pe raza UAT Starchiojd.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova, str. Gh. Cantacuzino, nr. 306, Ploiesti si la sediul titularului proiectului Primaria Starchiojd, in zilele de luni – vineri intre orele 08 – 16

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu