COMUNA TÂRGŞORU VECHI

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
COMUNA TÂRGŞORU VECHI, cu sediul în sat Strejnicu, str. Principală, nr. 200, judeţul Prahova, cod fiscal 2845230, tel: 0244/482291/int. 127, fax: 0244/482555.
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării:
-teren in suprafata de 2013 mp, nr. cadastral 28882 situat in extravilanul Comunei Targsoru Vechi, sat Stancesti T61PA361/3, judet Prahova
Temeiul legal îl reprezintă HCL. nr. 12/22.01.2020 şi O.U.G. Nr. 57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire:
- se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire:
-direct de la sediul Primariei comuna Targsoru Vechi
3.2. Compartimentul de la care se poate obtine documentatia de atribuire:
Compartimentul Achiziţii Publice, al Primariei Comuna Targsoru Vechi sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire:
10 lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Targsoru Vechi
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 23.03.2020, orele 12:00.
4. Data limită de depunere a ofertelor:
25.03.2020, orele 12.00.
4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Târgşoru Vechi, județul Prahova, Compartimentul Achiziţii Publice, sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior
5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor:
25.03.2020 orele 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei .Comunei Targsoru Vechi
6. Date ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ploieşti, judeţul Prahova, Strada Văleni 44, tel: 0244 544 781, fax: 0244529107, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 25.02.2020.

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu