COMUNA VALEA DOFTANEI

COMUNA VALEA DOFTANEI, titular al proiectului „Punere in siguranta in regim de urgenta Pod peste Paraul Florei, prin refacere prag de fund, comuna Valea Doftanei”  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul   „Punere in siguranta in regim de urgenta Pod peste Paraul Florei, prin refacere prag de fund, comuna Valea Doftanei” propus a fi amplasat in satul Tesila, judetul Prahova.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 08-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 07.05.2020.                                         

Anunturi diverse

Anunturi de mediu