Consiliul Local al orașului Breaza

Consiliul Local al orașului Breaza, str. Republicii, nr. 82 B, tel: 0244/340.508, fax: 0244/340.528, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. anunță declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile.

- Numărul autorizațiilor taxi care sunt disponibile în număr de 6, numere de ordine: 13; 14; 16; 18; 19; 20.

- Data limită pană la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participarea la procedura de atribuire este 08.04.2020

- Solicitanții cuprinși în lista de așteptare la data prezentului anunț:

- Documentele care trebuiesc depuse sunt:

 1. a) cerere de participare la procedura de atribuire;
 2. b) declarație pe proprie răspundere că deține autorizație de transport valabilă;
 3. c) declarație pe propria răspundere că deține, sau că va deține în termen de maxim 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate, sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea  punctajelor;
 4. d) declarație pe proprie răspundere că deține, sau va deține autovehicul a cărui vechime nu depășește 5 ani de la data fabricației;
 5. e) scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevăzute la lit. b).

Dosarele vor fi depuse la sediul Primăriei Orașului Breaza, din str. Republicii, nr. 82 B, la Compartimentul Registratură.

- Data anunțării rezultatului atribuirii 22.06.2020

- Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi 20.07.2020

- Criteriile de departajare și punctajele acordate sunt:

 1. Vechimea autovehiculului de la data fabricației pana la 1 an - 10 puncte

                        între 1 și 2 ani-8puncte

                        între 2 și 3 ani-6 puncte

                        între 3 și 4 ani-4 puncte

                        între 4 și 5 ani-2 puncte

 1. Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

                        Electric–40 puncte

                        Hybrid–30 puncte

                        Euro VII-25 puncte   

                        Euro VI-20 puncte

                        Euro V-15 puncte

 1. Volumul portbagajului util și echiparea cu instalație pentru aer condiționat

Volumul portbagaj util:

                        - Sub 350 dm3-2 puncte

                        - între 351 și 450 dm3-3 puncte

                        - între 451 și 510 dm3-4 puncte

                        - peste 510 dm3-5 puncte                

Aer condiționat-10 puncte

 1. Vechimea în ani de când transportatorul desfășoară autorizat activitate de transport.

Se acordă 0.5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat (nu mai devreme de anul 2003)

 1. Gradul de protecție al pasagerilor

Peste 6 airbaguri-8 puncte

între 4 și 6 airbaguri-6 puncte

1 airbag-1 punct

 1. Forma de deținere asupra vehiculelor

proprietate-2 puncte

leasing-1 punct

 1. Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore    lucrătoare pe zi

activitate de peste 8 ore pe zi-4 puncte

activitate de minimum 8 ore pe zi-2 puncte

 1. Dotări suplimentare ale vehiculului

dispozitiv GPS monitorizare-5 puncte

perete despărțitor între conducătorul auto și clienți-7 puncte

dispozitiv de plată prin intermediul cardului-5 puncte

dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client-5 puncte

Elementele prevăzute la lit. C), E) și H), precum și culoarea autovehiculului se vor certifica ulterior de R.A.R. prin intermediul certificatului de agreare. În cazul în care aceste date nu sunt identice cu cele prezentate în declarația pe proprie răspundere atribuirea autorizației taxi va fi anulată

Pe site-ul www.primariabreaza.ro secțiunea Consiliul local/Hotărâri se poate vizualiza:

,,Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere, în orașul Breaza” (HCL nr. 27 din 27.03.2020, coroborat cu Anexa 1 la HCL nr.124/31.08.2017).

Anunturi diverse

Anunturi de mediu