CPRRPAH Casa Rozei Urlaţi

CPRRPAH Casa Rozei Urlaţi, cu sediul în localitatea Urlaţi str. Orzoaia de Sus nr 8, judeţul Prahova organizeazã concurs pentru ocuparea urmatoarelor  posturi vacante:

- Coordonator personal de specialitate, studii superioare – 1 post (perioada nedeterminată) conform HG 286/23.03.2011, modificată cu HG 1027/2014. 

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisa în data de  29.05.2020, orele 10.00

- Proba interviu în data de 02.06.2020  orele 10.00

- Referent, studii medii – 1 post (perioada nedeterminata) conform HG 286/23.03.2011, modificată cu HG 1027/2014

Concursul  se va desfăşura astfel:

- Proba scrisa în data de  29.05.2020, orele 13.00

- Proba interviu în data de 02.06.2020  orele 13.00

Depunerea dosarelor de participare la concurs se va face la sediul CPRRPAH Casa Rozei,  până la data de 21.05.2020, inclusiv, orele 12.00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

Pentru postul de coordonator personal de specialitate:

- diplomă de învăţământ superior cu licenta în domeniul psihopedagogiei speciale si asistenţei sociale;

- vechime de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

- experienţă în lucrul cu beneficiarii ce au grad de handicap grav şi accentuat, minim 5 ani;

- recomandare de la ultimele 3 locuri de muncă.

Pentru postul de referent:

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

- experienta in domeniul operarii, inregistrarii de date pe calculator, minim 3 ani;

- vechime în munca minim 3 ani;

- recomandare de la ultimele 3 locuri de muncă.

Instituţia îşi rezervă dreptul de a verifica CV-ul şi de a corela recomandările cu CV-ul.

În situaţia în care instituţia deţine informaţii despre candidat, ca au existat conflicte de muncă, litigii sau alte situatii necorespunzatoare in  locurile de munca anterioare, isi rezerva dreptul de a cere lamuriri si clarificari de la institutiile respective.

Relaţii suplimentare la sediul din str. Orzoaia de Sus nr. 8, Urlati, persoana de contact: Dragomir Gabriela telefon: 0244271965  

Anunturi diverse

Anunturi de mediu