CPRRPAH Casa Rozei Urlaţi

CPRRPAH Casa Rozei Urlaţi, cu sediul în localitatea Urlaţi, str. Orzoaia de Sus nr 8, judeţul Prahova organizeazã concurs pentru ocuparea urmatoarelor  posturi  vacante:

- Instructor de educaţie, studii medii – 1 post (perioada nedeterminată), conform HG 286/23.03.2011, modificată cu HG 1027/2014. 

Concursul  se va desfăşura astfel:

- Proba scrisa în data de  25.05.2020, orele 10.00

- Proba interviu în data de 27.05.2020  orele 10.00

- Artterapeut, studii medii – 1 post (perioada nedeterminată), conform HG 286/23.03.2011, modificată cu HG 1027/2014. 

Concursul  se va desfăşura astfel:

- Proba scrisa în data de  25.05.2020, orele 13.00

- Proba interviu în data de 27.05.2020  orele  13.00

Depunerea dosarelor de participare la concurs se va face la sediul CPRRPAH Casa Rozei, până la data de 15.05.2020, inclusiv, orele 12.00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

Pentru postul de instructor de educaţie:

- vechime în muncă minim 5 ani

- studii medii cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitate minim 7 ani.

- experienţă în lucrul cu beneficiarii ce au grad de handicap grav şi accentuat, minim 5 ani;

-  recomandare de la ultimele 3 locuri de muncă.

Pentru postul de artterapeut:

- vechime în muncă minim 6 luni

- studii medii;

- experienţă în domeniul artelor combinate pentru persoanele cu handicap precum si in lucrul cu persoanele ce au grad de handicap grav şi accentuat, minim 1 an;

- recomandare de la ultimele 3 locuri de muncă.

Instituţia îşi rezervă dreptul de a verifica CV-ul şi de a corela recomandările cu CV-ul.

În situaţia în care instituţia deţine informaţii despre candidat, ca au existat conflicte de muncă, litigii sau alte situatii necorespunzatoare in  locurile de munca anterioare, isi rezerva dreptul de a cere lamuriri si clarificari de la institutiile respective.

Relaţii suplimentare la sediul din str. Orzoaia de Sus nr. 8, Urlati, persoana de contact: Dragomir Gabriela telefon: 0244/271.965.  

Anunturi diverse

Anunturi de mediu