CPRRPAH Casa Rozei Urlati

CPRRPAH Casa Rozei Urlati, cu sediul in localitatea Urlati str. Orzoaia de Sus, nr. 8, judetul Prahova, organizeazã concurs pentru ocuparea urmatorului post  vacant:

- Referent, studii medii – 1/2 post (perioada nedeterminata), conform HG 286/23.03.2011, modificata cu HG 1027/2014. 

Concursul  se va desfasura astfel:

- Proba scrisa in data de  23.03.2020 orele 09.00

- Proba interviu in data de 25.03.2020 orele 09.00

Depunerea dosarelor de participare la concurs se va face la sediul CPRRPAH Casa Rozei,  pana la data de 13.03.2020, inclusiv, orele 12.00.

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Pentru postul de referent:

- vechime in functie  minim 3 ani.

- studii: liceul absolvit cu diploma de bacalaureat;

- cursuri de contabilitate si resurse umane.

- recomandare de la ultimul loc de munca.

Relaţii suplimentare la sediul din str. Orzoaia de Sus nr. 8, Urlati, persoana de contact: Dragomir Gabriela telefon: 0244/271.965.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu