CPRRPAH Casa Rozei Urlati

CPRRPAH Casa Rozei Urlati, cu sediul in localitatea Urlati, str. Orzoaia de Sus, nr 8, judetul Prahova organizeazã concurs pentru ocuparea urmatorului  post  vacant,  de:

 - Asistent social specialist, studii superioare – 1 post (perioada nedeterminata), conform HG 286/23.03.2011, modificata cu HG 1027/2014. 

Concursul  se va desfasura astfel:

- Proba scrisa in data de  03.06.2020 orele 10.00

- Proba interviu in data de 05.06.2020  orele 10.00

Depunerea dosarelor de participare la concurs se va face la sediul CPRRPAH Casa Rozei,  pana la data de 26.05.2020, inclusiv, orele 12.00.

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- diploma de licenta in specialitate; - atestat de libera practica; - vechime in munca minim 5 ani;

- vechime in specialitate minim 1 an; - experienta in domeniul asistentei sociale minim 5 ani;

- experienta in lucrul cu persoane care au grad de handicap grav si accentuat minim 5 ani; - recomandare de la ultimele 2 locuri de munca.

Institutia isi rezerva dreptul de a verifica CV-ul si de a corela recomandarile cu CV-ul.

In situatia in care institutia detine informatii despre candidat, ca au existat conflicte de munca, litigii sau alte situatii necorespunzatoare in locurile de munca anterioare, isi rezerva dreptul de a cere lamuriri si clarificari de la institutiile respective.

Relaţii suplimentare la sediul din str. Orzoaia de Sus nr. 8, Urlati, persoana de contact: Dragomir Gabriela telefon: 0244/271.965.  

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu