OMV Petrom S.A.

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, Sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție Muntenia, cu sediul în Ploiești, Str. Mihai Eminescu, nr. 7-9, judeţul Prahova, reprezentată prin domnul Emil Eugen Iosif în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Prahova de a nu se supune evaluarii asupra impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „FORARE SI ECHIPARE SONDA 348 P DRAGANEASA SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA SONDELOR 347 CÂMPINA SI 338 BIS CÂMPINA”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Scorteni, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr 306, jud. Prahova, în zilele de luni pana vineri, între orele 09-13 precum și la adresa de internet: http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continultul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova. Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 09.03.2020 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.