OMV Petrom SA

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,FORAJUL SI ECHIPAREA SONDELOR 206 P, 69 bis P SI 107 bis P MAGURELE”, cu amplasamentul in extravilanul localitatii Magurele, judetul Prahova.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.
Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

Anunturi diverse

Anunturi de mediu