OMV Petrom SA

Subscrisa OMV Petrom SA, avand sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Zona de Producție Muntenia, cu sediul în Ploiesti, str. Eminescu, nr. 7-9, judetul Prahova, cod fiscal 1590082, anunta publicul interest asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Forarea și echiparea sondei 1308 P Runcu,lucrări conexe , împrejmuire si organizare de șantier în incinta sondei 1305 RAP P Runcu“, propus a fi amplasat în comuna Scorțeni,judetul Prahova.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, in zilele de Luni- Vineri, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiești , str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu