ORAȘUL SINAIA

ORAȘUL SINAIA prin PRIMAR VLAD OPREA, titular al proiectului ”DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIABIL SINAIA – ZONA VÂNTURIȘ - VÂRFUL CU DOR – PIATRA ARSĂ – COTA 2000 – CONSTRUIRE INSTALAȚIE DE TRANSPORT PE CABLU TIP TELESCAUN PIATRA ARSĂ, TELESCAUN FURNICA, TELESCAUN VALEA DORULUI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIABIL SINAIA – ZONA VÂNTURIȘ-VÂRFUL CU DOR – PIATRA ARSĂ – COTA 2000 – CONSTRUIRE INSTALAȚIE DE TRANSPORT PE CABLU TIP TELESCAUN PIATRA ARSĂ, TELESCAUN FURNICA, TELESCAUN VALEA DORULUI”, propus a fi amplasat în golul alpin din Muntii Bucegi, zona Vânturiş-Vârful cu Dor-Piatra Arsă-Cota 2000, orașul Sinaia, judetul Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe. Gr.

Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri - Vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu