fbpx

ORAS BREAZA

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA PUBLICĂ privind închirierea unui teren, în suprafață de 131 mp, aparținând domeniului privat al orașului Breaza

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Orașul Breaza, cod fiscal nr. 2845486, Str. Republicii, Nr. 82B, cod 105400, Breaza, județul Prahova, telefon: 0244/340508, fax: 0244/340528, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Machedon Petre-Daniel, telefon: 0244/340508.
  2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii constă în transmiterea obligației și a dreptului de exploatare, a unui teren în suprafață de 131 mp. cu număr cadastral 31163, situat în orașul Breaza, str. Drum Nou, f.n, jud. Prahova, în vederea întreținerii și exploatării, conform categoriei de folosință – fâneață. Închirierea se face conform art. 333-348 și art. 362 din OUG nr. 57/2019 și conform H.C.L nr. 68 din 28 aprilie 2022.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la Primăria orașului Breaza în baza unei solicitări scrise.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Primăria orașului Breaza, Serviciul IP-API, etaj 2, camera 5.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: 16 lei, pe suport de hârtie, respectiv 50 lei pe suport electronic și se poate achita în numerar la casieria unității.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.07.2022, ora 12.00.

  1. Informații privind ofertele :

4.1. Data limită  de depunere a ofertelor: 26.07.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Breaza, Str. Republicii, Nr. 82B, cod 105400, Județul Prahova, parter, registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.07.2022, ora 13.00, Primăria Orașului Breaza, str. Republicii, nr. 82B, județul Prahova.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Câmpina, str. 1Decembrie 1918, nr. 14, Câmpina, Prahova, cod 105600, telefon: 0244/333045, fax: 0244/372222, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 10 zile.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.07.2022.

 

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.