ORASUL SINAIA

ORASUL SINAIA prin PRIMAR VLAD OPREA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, de a se supune evaluarii impactului asupra mediului si a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”SCOATERE DEFINITIVĂ DIN CIRCUITUL FORESTIER A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 9973 MP PENTRU AMENAJARE PARCARE AFERENTĂ ACCESULUI  LA DOMENIUL SCHIABIL AL ORAŞULUI SINAIA – ZONA TELEGONDOLĂ”, cu amplasamentul parțial în intravilanul, parțial în extravilanul orasului Sinaia, Aleea Telegondolei  T31, parcela 1, lot 1, lot 2  si lot 3, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din
Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu