Primăria comunei Teișani

Primăria comunei Teișani, Judeţul Prahova, cu sediul în comuna Teișani, sat Teișani, nr.517, Judeţul Prahova, tel: 0244288207, fax: 0244288572, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului – guard, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor - studii generale;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - 0 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- proba scrisă  în data de 23.07.2020 , ora 09.00, la sediul instituției;            

- proba interviu în data de 28.07.2020 , ora 09.00, la sediul instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 18.07.2020, ora 14.00, la sediul instituției.

Date contact: secretariat, telefon 0244/288207.