Primăria Filipeștii de Pădure

Primăria Filipeștii de Pădure aduce la cunoștință că începând cu data de 15.05.2020 se reia activitatea de afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului, în cadrul contractelor de prestări servicii, cu respectarea dispozițiilor legale privind obligațiile persoanelor pe perioada stării de alertă.
În cazul contractului de prestări servicii nr.9969/19.06.20218 termenul de publicare a început să curgă anterior datei de 16.03.2020, astfel că activitatea de publicare și consultare a documentelor tehnice de cadastru aferente sectoarelor cadastrale nr. 5 și 87 (aferente UAT Filipeștii de Pădure, tarlaua numărul 7 extravilan, tarlaua numărul 85 extravilan) se va relua pentru perioada rămasă, data de sfârșit a afișării va fi 01.06.2020.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 zile de la data afișării și sunt însoțite de documente justificative.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu