Primaria Barcanesti

Primaria Barcanesti, cu sediul în comuna Barcanesti, nr. 63, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: Intocmire PUZ – Introducere teren in intravilan (S=5000mp) zona dotari tehnico-edilitare si schimbare destinatie teren (S=1786mp) din zona institutii si servicii si zona locuinte si functiuni complementare in zona cai de comunicatie si constructii aferente pentru amplasare statie de epurare si amenajare drum acces (Sst=8885mp)”, obiectiv localizat in UAT Barcanesti, judeţul Prahova.

Se va introduce tern in intravilan si schimbare destinatie teren pentru zona mixta tehnico edilitare si cai de comunicatie.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 16.04.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu