Primaria Comunei Drajna

Primaria Comunei Drajna, titular al proiectului: “REFACERE 3 PUNTI PIETONALE IN PUNCT “UNGUREANU”, PUNT VIROAGA” SI PUNCT “RUSINARU”, COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA – REFACERE PUNTE PUNCT VIROAGA”,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : Refacere 3 punti pietonale in punct “Ungureanu”, punt Viroaga” si punct “Rusinaru”, Comuna Drajna, judetul Prahova – refacere punte punct Viroaga: propus a fi amplasat in com. Drajna, sat Drajna de Jos.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu