Primaria Comunei Tataru

Primaria Comunei Tataru anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova de a nu  se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR AFECTATE DE PAGUBELE PRODUSE IN URMA CALAMITATILOR IN COMUNA TATARU, JUDETUL PRAHOVA, propus a fi amplasat in comuna Tataru, judetul Prahova.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu