PRIMARIA COMUNEI TOMSANI

PRIMARIA COMUNEI TOMSANI cu sediul in com. Tomsani, sat Tomsani, str. Principala nr. 24A, JUD. Prahova, avand CIF 2843035, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA PLOIESTI, STR. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, jud. Prahova, de a nu  se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE BRANSAMENTE LECTRICE PENTRU SPAU1, SPAU2 SI EXTINDERE RETEA ELECTRICA SI CONSTRUIRE BRANSAMENT ELECTRIC PENTRU STATIE DE EPURARE SI INSTALATIE DE UTILIZARE, propus a fi amplasat in COMUNA TOMSANI, SAT MAGULA, JUD. PRAHOVA

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu