Primaria Filipestii de Targ

Primaria Filipestii de Targ, cu sediul în comuna Filipestii de Targ, nr. 233, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: Construire foraj de alimentare cu apa”, obiectiv localizat in UAT Filipestii de Targ, sat Filipestii de Targ, str Principala, tarla T10, parcela 1457, nr. cad. 21276, judeţul Prahova.

Se va executa un foraj de alimentare cu apa cu adancimea de 150m.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 29.06.2020.