Primaria Gura Vadului

Primaria Gura Vadului, cu sediul în comuna Gura Vadului, nr. 420, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „Extindere intravilan (S=13045mp) pentru zona unitati industriale si depozitarepentru amplasare crama si amenajare drum acces (Sst=15081mp)”, obiectiv localizat in UAT Gura Vadului, sat Tohani, tarla 4 si 5, judeţul Prahova.
Se va introduce teren in intravilan pentru zona unitati industriale si depozitare in vederea construirii unei crame.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 25.05.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu