fbpx

PRIMARIA IZVOARELE

In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, aprobat prin HCL 73/28.11.2022, privind inchirierea urmatorului teren situat in comuna Izvoarele, suprafata de 326 mp, situat in intravilanul comunei, T21, parcela 285F, nr cad 23017,ce apaține domeniului privat al Primariei  Izvoarele, județul Prahova, conform HCL 51/30.08.2022, temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

PRIMARIA Izvoarele organizeaza in data de 07.02.2023, ora 11,00 la sediul din comuna Izvoarele, str. Garii, nr. 381, licitatie publica deschisa.

Garantia de participare la licitatie este de 150 lei, si va fi depusa de catre ofertanti prin virament bancar la Trezoreria Valenii de Munte in contul RO20TREZ5285006XXX000912, sau in numerar la casieria unitatii.

Caietul de sarcini privind inchirierea terenului si documentatia in vederea participarii la licitatia publica vor fi distribuite contra cost participantilor la licitatie, la pretul de 100 lei. Pretul poate fi achitat numerar la casieria unitatii sau prin virament bancar la Trezoreria Valenii de Munte, in contul RO20TREZ5285006XXX000912, suma  este nerambursabila.

Documentele privind participarea la licitatie publica deschisa sunt cuprinse in caietul de sarcini privind inchirierea terenurilor, aprobat prin HCL nr.73/28.11.2022 , se vor depune la registratura UAT Izvoarele intr-un plic sigilat pe care va fi scrisa denumirea  licitatiei, pana la data de 07.02.2023, ora 9,00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Izvoarele – tel : 0244-292384 - insp. Toader Elena.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.