Primaria Poienarii Burchii

Primaria Poienarii Burchii, cu sediul în comuna Poienarii Burchii, nr. 22, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: Intocmire PUZ: (S=2000mp) zona mixta unitati industriale / depozitare si unitati agricole (Sst = 19133mp)”, obiectiv localizat in UAT Poienarii Burchii, T27, judeţul Prahova.

Se va introduce teren in intravilan  in vederea amplasarii unei fabrici de procesare fructe.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 11.05.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu