Primaria Starchiojd

Primaria Starchiojd, cu sediul în comuna Starchiojd, sat Starchiojd, nr. 1071, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „Construire retele canalizare menajerasi statie de epurare in comuna Starchiojd, judetul Prahova”, obiectiv localizat in UAT Starchiojd, judeţul Prahova.

Se va realiza retea de canalizare in comuna Starchiojd si statie de epurare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 26.06.2020.