S.C. Byonic Logistic S.R.L.

S.C. Byonic Logistic S.R.L., cu sediul in municipiul Ploiesti, str Aleea Iezerului, nr 1, bl. 132, sc. D, ap. 61, Jud Prahova, titular al proiectului „CONSTRUIRE  BIROURI SI   SPATIU   DEPOZITARE P + 1, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE AUTO, IMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL“ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei << etapei de incadrare >> de catre A.P.M. Prahova,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de  evaluarea adecavata fara evaluare a impactului pentru proiectul: „CONSTRUIRE  BIROURI SI  SPATIU   DEPOZITARE P + 1, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE AUTO, IMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL”, propus a fi amplasat in orasul Baicoi, str. 9 Mai, nr 110.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu