S.C. Camion Service Center S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. Camion Service Center S.A., cu sediul social in Ploiesti, tel 0244/435.882, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., C.U.I. RO 1356597, inregistrata la O.R.C. PH sub nr J29/71/1991, conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 si Actului Constitutiv al SC CAMION SERVICE CENTER SA, convoaca Adunarea Generala ORDINARA a Actionarilor in data de 22.05.2020, ora 10, la sediul social al societatii din Ploiesti, str. Pompelor, nr. 6, jud Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.04.2020, tinut de SC Depozitarul Central  SA Bucuresti, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Reconfirmarea mandatelor administratorilor si cenzorilor existenti, precum si stabilirea perioadelor mandatelor acestora.
  2. Discutarea si aprobarea raportului de activitate pe anul 2019.
  3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului fiscal incheiat la 31.12.2019.
  4. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si descarcarea de gestiunea a acestora.
  5. Actualizarea actului constitutiv conform celor hotarate.
  6. Diverse

In cazul in care Adunarea Generala nu poate delibera ori lua hotarari datorita neintrunirii cvorumului statutar, cea de-a doua sedinta se va tine la data de 23.05.2020, in acelasi loc si aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi  si  aceeasi data de referinta.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor  - Depozitarul Central SA – la data de referinta 30.04.2020.            

Presedinte al Consiliului de Administratie, Ceapchie Eugen Ionut.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu