S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L (denumirea titularului), titular al proiectului EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE UAT COMUNA CEPTURA  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA(autoritatea competenta pentru protectia mediului), de a nu  se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE, propus a fi amplasat in LOC. CEPTURA, STR. CEPTURA DE SUS, NR. FN, ULITA DINU(adresa amplasamentului).
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu