S.C. KEEPER EAST S.R.L.

S.C. KEEPER EAST S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”AMENAJARE SPAȚIU COMERCIAL LA PARTERUL CONSTRUCȚIEI C1, RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, MODIFICARE FAȚADĂ, FĂRĂ AFECTAREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ”, propus a fi amplasat în Sinaia, Bd. Carol I, nr. 33, jud. Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta până la data de 14.03.2020, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunț.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu