fbpx

S.C. REMAT PRAHOVA S.A.

Consiliul de Administraţie al Societăţii REMAT PRAHOVA S.A., cu sediul în Ploieşti, str. Muzelor nr. 38, în temeiul art. 111, art. 117, din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi competările ulterioare cf. art. 19 din Statut, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii în data de 18.07.2022 ora 13.00  la sediul societăţii.

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societăţii va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea acordului de garantare acordat de Remat Prahova SA catre Unicredit Leasing Corporation IFN SA, pentru garantarea Metal Market Services SRL, precum si împuternicirea administratorului Georgescu Mihai-Bogdan pentru semnarea contractului Actului aditional la CONTRACTUL CADRU DE LEASING FINANCIAR MOBILIAR CU FACILITATE DE FINANȚARE încheiat între UNICREDIT LEASING CORPORAȚION IFN S.A. și METAL MARKET SERVICE SRL și în care REMAT PRAHOVA S.A. este parte având calitatea de garant.

La sedinţă vor participa toţi acţionarii care se află înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 01.07.2022 care reprezintă data de referinţă pe baza cărţii de identitate.

In cazul neîntrunirii cvorumului stabilit Adunarea Generală Ordinară se va întruni în data de 19.07.2022 în acelaşi loc şi la aceeaşi ora.

Prezenta convocare se va publica în Monitorul Oficial si într-un ziar  local.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.