S.C. TERRA NOVA WINERY S.R.L.

Această informare este efectuată de S.C. TERRA NOVA WINERY S.R.L., cu sediul social în comuna Bucov, str. Dacia nr. 28, jud. Prahova, având CUI 37754291, J29/1421/2017, ce intenţionează să solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul: “Infiinţare lanţ integrat de vinificaţie Terra Nova Winery" în comuna Plopu, jud. Prahova. Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al activităţilor desfăşurate, vor rezulta ape uzate care vor fi evacuate într-un puƫ absorbant.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii sau recomandări, se pot adresa solicitantului la nr. de telefon 0742212190 după data de 11.05.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu