S.C. VENTI-PLAST S.R.L.

S.C. VENTI-PLAST S.R.L.,titular al proiectului “EXTINDERE HALA PRODUCTIE (P) CU UN CORP CLADIRE (P+1E) PENTRU SPATII DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, INCHIDERE TERASA ACOPERITA EXISTENTA, ORGANIZARE DE SANTIER” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Ptotectia Mediului Prahova, de a nu  se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “EXTINDERE HALA PRODUCTIE (P) CU UN CORP CLADIRE (P+1E) PENTRU SPATII DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, INCHIDERE TERASA ACOPERITA EXISTENTA, ORGANIZARE DE SANTIER” propus a fi amplasat in Str. IN LUNCA FN, nr. Cad. 24454, Campina, Prahova.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu