SC ALGABETH COM SRL

SC ALGABETH COM SRL (titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul REABILITARE, MODIFICARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CORP C13 DIN UNITATE PRODUCȚIE PREFABRICATE ÎN UNITATE PRELUCRARE PIATRĂ, DEPOZIT ȘI BIROURI, CONSTRUIRE ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE ȘI UTILITĂȚI, propus a fi amplasat în com. Brazi, sat Negoiești, str. Piatra Craiului, nr. 11, T10, Cc40/1, jud. PRAHOVA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 24.04.2020, in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu