SC CONPET SA

Conpet S.A. Ploiești anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: ”Lucrări hidrotehnice de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu conductele de transport țiței Ø12 ¾" aparținând Conpet S.A. – Etapa II”, propus a fi amplasat în comuna Brazi, satul Stejaru, județul Prahova.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele și studiile, după caz, pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 și la sediul Conpet S.A., Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Primăriei comunei Brazi, str. Teilor, nr. 45, județul Prahova, în data de 07.04.2020 începând cu orele 10.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, până la data de 07.04.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu