SC CONPET SA

CONPET S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ‘‘Înlocuire conductă de ţiţei Ø24” Călăreţi - Pietroşani (7 tronsoane) în lungime totală de 5920ml“ - „Obiect nr. 3 – Înlocuire a trei tronsoane din conducta de ţiţei Ø24” Călăreţi - Pietroşani pe teritoriul administrativ al județului Prahova (L=2481m)”, propus a fi amplasat în comunele Balta Doamnei, Olari și Puchenii Mari, județul Prahova.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
    Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.03.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu