SC DEDEMAN SRL

Subscrisa SC DEDEMAN SRL, avand sediul in str Al. Tolstoi, nr 8-10, Bacau, jud Bacau, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Prahova de a nu se supune evaluarii asupra impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII SI GALERIE COMERCIALA, DRUMURI INTERIOARE SI ACCESE,  PLATFORME, PARCAJE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, RETELE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, PUT APA, PILON PUBLICITAR, PANOURI DE DIRECTIONARE SI RECLAMA, RECLAME PE FATADE, CABINA POARTA, COPERTINE CARUCIOARE, AMENAJARE RAFTURI EXTERIOARE ACOPERITE, IMPREJMUIRE, SPATII VERZI, POST TRAFO, PUNCT DE CONEXIUNE RETEA ELECTRICA, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Blejoi, judetul Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr 306, jud. Prahova, în zilele de luni pana vineri, între orele 09-13 precum și la adresa de internet:  http://apmph.anpm.ro

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continultul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova. Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu