SC Echipa Horse SRL

Această informare este efectuată de SC Echipa Horse SRL, cu sediul in Municipiul Ploieşti, B-dul Bucureşti, Nr. 8, Bloc 5.C. Etaj 6. Apartament 25, Judeţ Prahova, ce intenţionează obţinerea Avizului de Gospodărire a Apelor, conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: "Construire staţie tratare deşeuri periculoase si nepericuloase (sediu administrativ, staţie recepţie si sortare deşeuri, spatii depozitare temporara si tratare deşeuri, cântar auto, bazin colectare apa uzata, alei carosabile si pietonale, spaţiu parcare, imprejmuire, put forat, bazin apa incendiu) branşamente utilităţi", obiectiv amplasat in localitatea Pleasa, judeţul Prahova.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996. cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 18.04.2020, sau d-l Gheorghe Bursuc tel. 0745/187.775.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu