SC LIBERTATII BUSINESS CENTER SRL

SC LIBERTATII BUSINESS CENTER SRL, titular al proiectului "Construire in trei faze, Ansamblu cladiri birouri “Libertatii Business Center” - regim de inaltime D + P + 2 E + Etaj tehnic retras, imprejmuire teren, organizarea executarii lucrarilor", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " Construire in trei faze, Ansamblu cladiri birouri “Libertatii Business Center” - regim de inaltime D + P + 2 E + Etaj tehnic retras, imprejmuire teren, organizarea executarii lucrarilor" propus a fi amplasat in Municipiul Ploiesti, str. Libertatii, FN, judetul Prahova.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova din str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, in zilele de luni - vineri, intre orele 900-1300, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Anunturi de mediu